2.04.2020

9

-

 

2.04.2020

    

2020 .

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020#!/tab/180396480-1/

 

 

 

 

 

,

 

(1 4 )

, , , e-mail

  ..

1

, e-mail

, e-mail

, e-mail

, e-mail

, e-mail

, e-mail

, e-mail

   ..

2

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

..

2

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

       ..

3

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

..

4

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, , e-mail

     ..

4

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, e-mail

 

 

, , e-mail

..

2-4

()

, e-mail

(5 9 )

..

5

,

, e-mail

7

,

, e-mail

8

,

, e-mail

8

,

, e-mail

10

,

, , e-mail

..

6

,

, e-mail

6

,

, e-mail

7

,

, e-mail

9

,

, , e-mail

     ..

5

, e-mail

..

6

, e-mail

6

, e-mail

   ..

7

,

, e-mail

7

,

, e-mail

8

,

, e-mail

8

,

, e-mail

8-9

, e-mail

    ..

9

,

, e-mail

7-9

, e-mail

..

5 - 9

,

, e-mail

..

5-9

,

, e-mail

..

 

 

5-9

()

, e-mail

8-9

, e-mail

       ..

5

-

, e-mail

8

, e-mail

8

, e-mail

..

5-8

, e-mail

     ..

5-6

Ļ

, e-mail

..

7-9

Ļ

, e-mail

..

5-9

̻

, e-mail

       ..

5-9

, e-mail

(10 11 )

..

10

, ()  

, e-mail

..

11

, ()   ,

, , e-mail

10

, e-mail

   ..

10

()

, e-mail

11

()

, e-mail

    ..

10

, e-mail

11

, e-mail

10

, e-mail

11

, e-mail

..

10

, ( )

, e-mail

11

, ( ),

, e-mail

..

10

,

, e-mail

11

,

, e-mail

..

10

, e-mail

11

,

, e-mail

..

10

, e-mail

11

, e-mail

    ..

10

Ļ

, e-mail

11

Ļ

, e-mail

..

10

̻

, e-mail

11

̻

, e-mail

10

, e-mail

11

, e-mail

     ..

10

. .

, e-mail

11

. .

, e-mail

02.07.2021
e-Publish